กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มดง่ามมักมันหมู ศัตถูมักใส่โต้ด คนขี้โขดจั้งเสียของ คนจ๋องหองบ่มีเปื้อน คนบ่โล่งบ่เลื่อนเปิ้นจังสลิด คนทำผิดแป๋งหน้าโศกเศร้า ขี้เหล้ามักจิ้นปล๋าอาหาร แม่มานจั้ง หุมส้ม คนเฒ่าขี้จ่มลูกหลานจัง คนขี้จิขี้จำ บ่มีบริวารเปื้อนป๊อง คนมักนุ่งมักหย้อง บ่มีเงิน ต้านบ่เจิน บ่ดีไปร่วมแหล่

หมายความว่า:
คำถัดไป: