กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มีดน้อยเคี่ยนต้นต๋าน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: