กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แม่ญิงยามเป๋นสาวเปิ้นดูฮ้าย เป๋นแม่ฮ้างจ๊างม่ายเปิ้นดูแควน

หมายความว่า:
คำถัดไป: