กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมลงงนมักจิ๊นเน่า แมลงเม่ามักหมไฟ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: