กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มีแล้วขะใจ๋ฝาก หาบแล้วขะใจ๋ปล๋ง หลงแล้วหื้อขะใจ๋แก้ ต๋นเป๋นตี้เปิ้งของต๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: