กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
มักเล่นเสียกำยำ มักกำเสียของ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: