กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้โก่นก๊างก็เปื่อคมเสียม ขุดเลาะเลียมฮากงูนฮากแก้ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: