กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้ต้าวล้มนอนหงาย บ่ดีกล๋ายข้ามเหยียบ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: