กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้ไผ่ต๋านักจ้องใจ้แป๋งเกิ๋น คนบ่มีเงินจ้องใจ้ฮับจ้าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: