กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้เล่มเดียว บ่เป๋นก๋อ ป๋อเล่มเดียว บ่เป๋นเหล่า

หมายความว่า:
คำถัดไป: