กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้อ่อนก้อม เปื่อคมมีดเหลา คนเฮาหูเบา เพราะกำกึ๊ดตื้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: