กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ยามเป๋นดี มีเก้าป้าสิบป้า เสื้อปุดหลังขาดหน้า ป้าคนเดียวก็บ่หัน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: