กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ยามหนุ่มหื้อขะใจ๋หา เฒ่ามาจะได้นอนสะแกงผ่อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: