กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ยามเมื่อน้องฮัก น้ำส้มว่าหวาน ใจ๋บ่เจยบาน น้ำต๋าลว่าส้ม

หมายความว่า:
คำถัดไป: