กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะปอหลาบปราบปออยู่

หมายความว่า:
คำถัดไป: