กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะนาหล้า เป๋นขี้ข้าควาย มีเมียขวาย เป๋นขี้ข้าลูก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: