กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เล่นหมาหมาเลียหน้า เล่นข้าข้าหยุบหัว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: