กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ลูกหล้าครัวฮอม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: