กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ลูกหลานหลาย คนเฒ่าต๋ายอยาก

หมายความว่า:
คำถัดไป: