กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ว่าฮ้ายก็หนี ว่าดีก็อยู่

หมายความว่า:
คำถัดไป: