กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
วัดหัวแล้วลูบง่อน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: