กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สอนเปิ้นไต่ขัว ตั๋วกลั๋วตกน้ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: