กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สุดเจ้นไม้ ได้เจ้นหลัว

หมายความว่า:
คำถัดไป: