กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
สิบเหลี่ยมซาวเหลี่ยม บ่เต้าเหลี่ยมใบแขม สิบแหลมซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบข้าว สิบเหล้าซาวเหล้า บ่เต้าเหล้าเดือนเกี๋ยงสิบเสียงซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้างสิบจ๊างซาวจ๊าง บ่เต้าจ๊างเอราวัณ สิบวันซาววัน บ่เต้าวันนี้วันเดียว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: