กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาบ่เห่าบ่ดีเปี๋ยไม้ ละอ่อนบ่ไห้บ่ดีปั๋นข้าวหนม

หมายความว่า:
คำถัดไป: