กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาเห่าตวยก้นจ๊าง

หมายความว่า:
คำถัดไป: