กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใหญ่บ่ตันแล้ว เมียๆผัวๆ บ่ใจ้เหมือนงัว มัดแฮ้วกิ๋นหญ้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: