กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หน่อในดิน หินในต้า ปู่ย่ากับเมือง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: