กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หลับเดิ๊กลุกเจ๊า นึ่งข้าวเป่าไฟ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: