กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หน่วยนักหักกิ่ง กึ๊ดนักยิ่งหนักใจ ต้นไม้ต๋ายเพราะลูก คนเปิ้นดูถูก เพราะเป๋นคนบ่มีปัญญา

หมายความว่า:
คำถัดไป: