กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หันเงินหน้าดำ หันคำหน้าเส้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: