กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หันจ๊างขี้ จะไปขี้ตวยจ๊าง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: