กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หันไม้เนิ้ง จะไปเบี้ยวปากใส่

หมายความว่า:
คำถัดไป: