กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หล็วกก๊านแหลม

หมายความว่า:
คำถัดไป: