กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หื้อทำตั๋วเป๋นนกยางขอก กันบินออกหื้อเปิ้นหันขาว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: