กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เอาจิ๊นซ่อนแมวอย่าเอาห้อยฝา เอาจิ๊นซ่อนหมาอย่าเอาไว้ต่ำ

หมายความว่า:
คำถัดไป: