กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อ้นก็บ่เป๋น เหนก็บ่ใจ้

หมายความว่า:
คำถัดไป: