กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อู้กับคนง่าว เหมือนผ่าไม้ต๋ำต๋า อู้คนมีผะหยา เหมือนผ่าไม้โล่งข้อ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: