กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อยู่ดงป่าไม้ จะไปต๊าเสือ อยู่ยังแปเฮือ จะไปต๊าเงือก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: