กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าต่อไม้ตางปล๋าย อย่าจู๋งควายไปตางหน้า อย่าอวดเก่งกล้าเมื่อหัวที

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: