กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าใจ้คนบ้าตี๋กำ อย่าฟังกำละอ่อน

หมายความว่า:
คำถัดไป: