กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าฮู้ก่อนหมอ อย่าซอก่อนปี่

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: