กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อ้อยกับจ๊าง แม่ฮ้างกับหนาน ส้มกับแม่มาน หวานกับคนเฒ่า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: