กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฮ้ายก่อนดีลูน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: