กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าดูหมิ่นเจ้า อย่าเล่าขวัญนาย อย่าขายของฝาก อย่าปากบ่เป๋นธรรม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: