กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าคบคนเมา อย่าเก๋าคนบ้า อย่าฆ่าของเลี้ยง อย่าเถียงกำเจ้า อย่ากิ๋นข้าวซากผี อย่าผิดฝูงเจียงจีและนักบวช อย่าใส่โต้ดผู้มีคุณ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: