กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าจ่ายเงินก่อนหาได้ บ่เป๋นไข้อย่าหาหมอมาทาย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: