กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ออกออคน เปิ้นบ่ใจ้มีไว้แอ็บ เหมือนออกอองัว ออกออควาย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: