กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อดส้มได้กิ๋นหวาน อดสานได้ซ้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: