กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อาบน้ำไหนสีไคลหั้น

หมายความว่า:
คำถัดไป: